TS 37

Commandeurstraat 37, Terschelling-West, Friesland 8881 AF, Netherlands
Tik om te bellen 0031562449099
TS 37 Commandeurstraat 37, Terschelling-West, Friesland, 8881 AF, Netherlands 0031562449099
/ / / /
 Volgeboekt
Boek nu!
qrcode

Verhuurobject beschrijving

 20% korting als u boekt om te komen voor 04-01-2023. Boek nu om dit aanbod optimaal te gebruiken!

Gelegen aan de haven van West-Terschelling, nabij het strand, ligt het inpandige appartement TS37. Dit 2 persoons appartement bevindt zich op de begane vloer en is voorzien van alle luxe voor een korte of langdurige vakantie op Terschelling.West-Terschelling is het grootste dorp op Terschelling, tevens de plaats waar de boot aankomt. Het appartement ligt op ongeveer 100 meter afstand van de boot, 250 meter van het bruisende centrum van West-Terschelling en 50 meter van het "Groene" strand. Het appartement heeft een eigen terras met terrasmeubelen.De indeling van het appartement is als volgt:Begane grond: entree , kamer/keuken, slaapkamer met twee 1 persoons boxsprings, badkamer met 2 persoons ligbad en inloopdouche.Voorzieningen: Televisie, dvd-speler (geen dvd´s aanwezig), gratis draadloos internet, c.v., vloerverwarming, wasmachine, magnetron/oven. De keuken is volledig ingericht.Het appartement betreft een niet-rokers appartement. Huisdieren zijn ook niet toegestaan.

Appartement

Lees verder

Omgevings activiteiten

TS37 ligt op 50 meter van het "Groene" strand en 250 meter van het bruisende centrum van West-terschelling. Het natuurreservaat de "Noordsvaarder" ligt op wandelafstand.

Met zoveel natuur om u heen is er van alles te doen. U kunt op eigen initiatief Terschelling verkennen, of u doet dit middels een huifkartocht, georganiseerde wandelingen of een fietstocht. Er zijn veel bedrijven en instanties op het eiland die u graag van alles willen vertellen over Terschelling.

Ook zijn er een aantal outdoorbedrijven op Terschelling, waar u kunt Kitesurfen, Moutainbiken, powerkiten, boerengolfen, blokarten (strandzeilen) etc. Mocht u hier meer over willen weten, neem dan even contact met ons op.

Incheck tijden

U kunt op de dag van aankomst vanaf 15:00u ´s middags uw appartement betreden.

Op de dag van vertrek dient u het appartement rond 10:00u te verlaten. We stellen het op prijs als u zich ook weer even afmeld, zodat we elkaar nog even gedag kunnen zeggen. Mocht u met de eerste boot vertrekken, dan kunt u zich de avond van te voren even afmelden.

Beleid & gebruiksvoorwaarden

VOORTS ONDER DE VOLGENDE BEPALINGEN

Bij akkoord van de voorwaarden zal huurder aan verhuurder 30% van de overeengekomen huursom betalen. Het handgeld is een vooruitbetaling op de huursom en zal derhalve bij afrekening in mindering worden gebracht op de overeengekomen huursom. Het resterende bedrag der huur zal 6 weken voor uw aankomstdatum  worden betaald. Bij reservering binnen 6 weken voor aankomst is 100% aanbetaling verschuldigd. Verhuurder is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst handgeld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de door u gekozen data en bedragen van on-line boekingen.

Rechten en verplichtingen verhuurder.

Verhuurder heeft zich door ondertekening van dit kontrakt verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan huurder(-ster)op te leveren. Verhuurder mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen of door adsspirant-huurder(-sters) doen bezichtigen. Verhuurder mag in de meubilering/stoffering van de verhuurde ruimte na ondertekening van dit huurkontrakt generlei wijziging meer aanbrengen. Verhuurder is verplicht op zijn kosten voor het gehuurde met inventaris, mede ten behoeve van de huurder(-ster) een deugdelijke brandverzekering af te sluiten.

 

Rechten en verplichtingen huurder(-ster).

Huurder(-ster) verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde volstrekt bekend. Huurder(-ster) mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij dit kontrakt is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder. Bij (zonder toestemming) overschrijding van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden. De huurder(-ster) zal het gehuurde netjes en proper bewonen, waarbij hij/zij aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij de huurder(-ster) aannemelijk maakt, dat de schade aan hem/haar, zijn/haar gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd. Huurder(-ster) verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin bevindende inventaris schoon af te leveren. Huisdieren zijn niet toegestaan. Huurder(-ster) zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen. Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurster zijn aangebracht of geplaatst. Het is huurder(-ster) verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan andere bewoners van het pand of omgeving.

 

Algemeen

De terbeschikkingstelling van het verhuurobject aan huurder(-ster) geschiedt door overhandiging van de huissleutels. Het vakantieverblijf dient tussen 14.00 uur en 22.30 uur op de dag van aankomst betrokken te worden. Huurder(-ster) die niet tijdig op hun vakantieadres (kunnen) arriveren, zijn verplicht de verhuurster hiervan tijdig in kennis te stellen, zodat een afspraak gemaakt kan worden over het in ontvangst nemen van de sleutel van het vakantieverblijf. Huurder(-ster) wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard overeenkomstig de in het gehuurde aanwezige inventarislijst, tenzij hij/zij binnen 4 uren na het betrekken van het verhuurobject bij de verhuurster heeft geprotesteerd. Verhuurder is verplicht desverlangd bij het einde van de huurtermijn op de oorspronkelijke overeenkomst een aantekening te stellen, dat het huurobject met de daarin aanwezige inventaris conform de in het huurobject aanwezige inventarislijst ter beschikking van huurder(-ster) is gesteld. Bij de huurprijs bijkomende kosten dienen vooraf tussen huurder(-ster) te worden overeengekomen en op het huurkontrakt te worden vermeld. /verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadigingen van eigendommen van huurder(-ster) of ongevallen, één en ander behoudens ingeval van schuld aan zijn zijde. Alsdan zal verhuurster echter nimmer gehouden kunnen worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.

 

Verhuuurvoorwaarden: verhuur wordt alleen toegestaan aan gezinnen of aan gezinnen in groepsverband.

 

Ontbinding.

Verhuurder is gerechtigd dit kontrakt als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn. Indien bij aanvang der huurperiode de volle huursom niet is voldaan.

a.indien huurder(-ster) het gehuurde vóórtijdig verlaat

b.indien huurder(-ster) nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huurtermijn een aanvang neemt vóór 22.30, zonder schriftelijk, telefonisch of telegrafisch bericht te hebben, dat hij/zij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken.

c. Indien huurder(-ster) de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of het/de reglement van orde niet behoorlijk naleeft.

Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder(-ster) voor de volle huursom in de sub a,b,c, en d. genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden-teneinde de in die gevallen ontstane schade te beperken-te trachten het object voor de tijd waarbij het niet door de huurder(-ster) wordt betrokken aan een ander te verhuren; het uit dien hoofde ontvangen bedrag wordt in mindering gebracht op de door de huurder(-ster) verschuldigde huursom onder inhouding van evenwel een bedrag van ¤. 15,-- wegens gemaakte administratiekosten. Dit artikel is mede van toepassing indien huurder(-ster) door persoonlijke of Andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken.

Annuleringsbepalingen (standaard vvv)

Wijzigingen door de opdrachtgever / gast Tot 28 dagen voor de dag van aankomst jan de opdrachtgever/gast wijziging in de overeenkomst verzoeken die alsdan voorzover mogelijk zal worden aangebracht, onder voorwaarde dat de opdrachtgever/gast de nieuwe huursom voldoet en bovendien vergoedt een bedrag van €. 15,--. Vervanging van een aangemelde reiziger is mogelijk tot 7 dagen voor aankomst, onder hierboven in dit lid genoemde voorwaarde. Afwijzing van het verzoek zal met reden worden omkleed.

1 Vanaf 28 dagen voor de dag van aankomst zal wijziging in het algemeen niet meer mogelijk zijn.

2 Wordt een verzoek, ondanks afwijzing gehandhaafd dan geldt dit aks annulering van de overeenkomst en zullen de annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

Annulering door de opdrachtgever / gast. Indien een aanmelding voor een appartement of bungalow wordt geannuleerd door de opdrachtgever/gast zijn naast eventuele gefactureerde reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd: €.15,-- annuleringskosten.

a bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de huursom.

b bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de dag van aankomst : 60% van de huursom.

c bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de dag van aankomst; 90% van de huursom.

d bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle huursom

3aHet annuleren van een huurovereenkomst voor een deel van de gasten, die gezamenlijk voor een verblijf in een bungalow of appartement zijn geboekt, geldt als annulering van de gehele huurovereenkomst, zodat voor alle gasten de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.

3b Indien voor de overblijvende gasten met dezelfde organisator een nieuwe overeenkomst wordt afgesloten, zal voor hem/hen) de huursom van toepassing zijn, zoals deze in de prijstabel vermeld staat.

3c Geldt deze nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie dan worden de voor de overblijvende gasten ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht van de nieuwe huursommen.

Overigens zal het totaalbedrag van 1)annuleringsgeld en 2) verhoogde huursommen het totaal van de huursommen voor de oorspronkelijke gasten nooit te boven gaan.

 

Geschillen.

Ingeval van eventuele geschillen, die tussen huurder(-ster) en verhuurder ontstaan mochten ontstaan naar aanleiding van deze huurovereenkomst of van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zal de meest gerede partij de bemiddeling inroepen van de plaatselijke vvv in wiens werkgebied het betreffende vakantieverblijf is gelegen, teneinde tot een minnelijke regeling te geraken, behouden juridische maatregelen van conservatoire aard aan de zijde van verhuurder, die geen enkel uitstel gedogen. De bemiddeling van de plaatselijke vvv kan alleen ingeroepen worden, indien de verhuurder van het betrokken verhuurobjekt is aangesloten bij die vvv.

Kaart

Services

Hier is een overzicht van enkele services die u kunt afnemen bij het maken van een boeking bij deze accommodatie.

handdoekset

Dit tarief geldt alleen bij rechtstreekse reserveringen!

2.50€ (9%) ( Per boeking )

Linnengoed

Dit tarief geldt alleen bij rechtstreekse reserveringen!

10.00€ (9%) ( Per boeking )

Servicekosten

Wij maken voor u schoon.

40.00€ (21%) ( Per boeking )

toeristenbelasting

per persoon per dag

1.82€ ( Per persoon per dag )

Beschikbaar voor boekingen
Bezet/Niet beschikbaar
December 2022
MDWDVZZ
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Januari 2023
MDWDVZZ
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
 
 
 
 
 
Februari 2023
MDWDVZZ
 
 
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
Maart 2023
MDWDVZZ
 
 
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
April 2023
MDWDVZZ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
 
 
 
 
 
 
 
Mei 2023
MDWDVZZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Juni 2023
MDWDVZZ
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Juli 2023
MDWDVZZ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
 
 
 
 
 
 
Augustus 2023
MDWDVZZ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
 
 
 
September 2023
MDWDVZZ
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
Oktober 2023
MDWDVZZ
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
November 2023
MDWDVZZ
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
 
 
 
Tariefnaam Geldig vanaf Geldig tot en met  
TS37 zondag 04 december 2022 donderdag 08 december 2022 560.00€ Per week
TS37 vrijdag 09 december 2022 zaterdag 10 december 2022 700.00€ Per week
TS37 zondag 11 december 2022 donderdag 15 december 2022 560.00€ Per week
TS37 vrijdag 16 december 2022 zaterdag 17 december 2022 735.00€ Per week
TS37 zondag 18 december 2022 donderdag 22 december 2022 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 23 december 2022 zaterdag 24 december 2022 735.00€ Per week
TS37 zondag 25 december 2022 donderdag 29 december 2022 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 30 december 2022 zaterdag 31 december 2022 735.00€ Per week
TS37 zondag 01 januari 2023 maandag 02 januari 2023 595.00€ Per week
TS37 dinsdag 03 januari 2023 donderdag 05 januari 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 06 januari 2023 zaterdag 07 januari 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 08 januari 2023 donderdag 12 januari 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 13 januari 2023 zaterdag 14 januari 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 15 januari 2023 donderdag 19 januari 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 20 januari 2023 zaterdag 21 januari 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 22 januari 2023 donderdag 26 januari 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 27 januari 2023 zaterdag 28 januari 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 29 januari 2023 donderdag 02 februari 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 03 februari 2023 zaterdag 04 februari 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 05 februari 2023 donderdag 09 februari 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 10 februari 2023 zaterdag 11 februari 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 12 februari 2023 donderdag 16 februari 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 17 februari 2023 zaterdag 18 februari 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 19 februari 2023 donderdag 23 februari 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 24 februari 2023 zaterdag 25 februari 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 26 februari 2023 donderdag 02 maart 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 03 maart 2023 zaterdag 04 maart 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 05 maart 2023 zondag 05 maart 2023 595.00€ Per week
TS37 maandag 06 maart 2023 donderdag 09 maart 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 10 maart 2023 zaterdag 11 maart 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 12 maart 2023 donderdag 16 maart 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 17 maart 2023 zaterdag 18 maart 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 19 maart 2023 donderdag 23 maart 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 24 maart 2023 zaterdag 25 maart 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 26 maart 2023 donderdag 30 maart 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 31 maart 2023 zaterdag 01 april 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 02 april 2023 donderdag 06 april 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 07 april 2023 zaterdag 08 april 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 09 april 2023 donderdag 13 april 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 14 april 2023 zaterdag 15 april 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 16 april 2023 donderdag 20 april 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 21 april 2023 zaterdag 22 april 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 23 april 2023 donderdag 27 april 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 28 april 2023 zaterdag 29 april 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 30 april 2023 donderdag 04 mei 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 05 mei 2023 zaterdag 06 mei 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 07 mei 2023 donderdag 11 mei 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 12 mei 2023 zaterdag 13 mei 2023 805.00€ Per week
TS37 zondag 14 mei 2023 donderdag 18 mei 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 19 mei 2023 zaterdag 20 mei 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 21 mei 2023 donderdag 25 mei 2023 665.00€ Per week
TS37 vrijdag 26 mei 2023 zaterdag 27 mei 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 28 mei 2023 donderdag 01 juni 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 02 juni 2023 zaterdag 03 juni 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 04 juni 2023 donderdag 08 juni 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 09 juni 2023 zaterdag 10 juni 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 11 juni 2023 donderdag 15 juni 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 16 juni 2023 zaterdag 17 juni 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 18 juni 2023 donderdag 22 juni 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 23 juni 2023 zaterdag 24 juni 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 25 juni 2023 donderdag 29 juni 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 30 juni 2023 zaterdag 01 juli 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 02 juli 2023 zondag 02 juli 2023 630.00€ Per week
TS37 maandag 03 juli 2023 donderdag 06 juli 2023 700.00€ Per week
TS37 vrijdag 07 juli 2023 zaterdag 08 juli 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 09 juli 2023 donderdag 13 juli 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 14 juli 2023 zaterdag 15 juli 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 16 juli 2023 donderdag 20 juli 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 21 juli 2023 zaterdag 22 juli 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 23 juli 2023 donderdag 27 juli 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 28 juli 2023 zaterdag 29 juli 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 30 juli 2023 donderdag 03 augustus 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 04 augustus 2023 zaterdag 05 augustus 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 06 augustus 2023 donderdag 10 augustus 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 11 augustus 2023 zaterdag 12 augustus 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 13 augustus 2023 donderdag 17 augustus 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 18 augustus 2023 zaterdag 19 augustus 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 20 augustus 2023 donderdag 24 augustus 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 25 augustus 2023 zaterdag 26 augustus 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 27 augustus 2023 donderdag 31 augustus 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 01 september 2023 zaterdag 02 september 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 03 september 2023 donderdag 07 september 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 08 september 2023 zaterdag 09 september 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 10 september 2023 donderdag 14 september 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 15 september 2023 zaterdag 16 september 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 17 september 2023 donderdag 21 september 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 22 september 2023 zaterdag 23 september 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 24 september 2023 donderdag 28 september 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 29 september 2023 zaterdag 30 september 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 01 oktober 2023 donderdag 05 oktober 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 06 oktober 2023 zaterdag 07 oktober 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 08 oktober 2023 donderdag 12 oktober 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 13 oktober 2023 zaterdag 14 oktober 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 15 oktober 2023 donderdag 19 oktober 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 20 oktober 2023 zaterdag 21 oktober 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 22 oktober 2023 donderdag 26 oktober 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 27 oktober 2023 zaterdag 28 oktober 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 29 oktober 2023 donderdag 02 november 2023 630.00€ Per week
TS37 vrijdag 03 november 2023 zaterdag 04 november 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 05 november 2023 zondag 05 november 2023 630.00€ Per week
TS37 maandag 06 november 2023 donderdag 09 november 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 10 november 2023 zondag 12 november 2023 735.00€ Per week
TS37 maandag 13 november 2023 donderdag 16 november 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 17 november 2023 zaterdag 18 november 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 19 november 2023 donderdag 23 november 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 24 november 2023 zaterdag 25 november 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 26 november 2023 donderdag 30 november 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 01 december 2023 zaterdag 02 december 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 03 december 2023 donderdag 07 december 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 08 december 2023 zaterdag 09 december 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 10 december 2023 donderdag 14 december 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 15 december 2023 zaterdag 16 december 2023 735.00€ Per week
TS37 zondag 17 december 2023 donderdag 21 december 2023 595.00€ Per week
TS37 vrijdag 22 december 2023 zaterdag 23 december 2023 770.00€ Per week
TS37 zondag 24 december 2023 vrijdag 29 december 2023 630.00€ Per week
TS37 zaterdag 30 december 2023 zondag 31 december 2023 770.00€ Per week